Zbiórka pamiątek związanych z Politechniką Białostocką

Ważny apel do wszystkich Absolwentów Politechniki Białostockiej!

Centrum Historii Politechniki Białostockiej zbiera przedmioty związane z Politechniką Białostocką. Absolwenci, którzy mają w swoich zbiorach dawne fotografie, filmy, pióra, indeksy czy inne pamiątki, mogą przekazać je Centrum i tym samym wzbogacić jego zbiory.

70-lecie istnienia uczelni to wyjątkowe święto w dziejach Politechniki Białostockiej. Jej historię tworzyli zarówno pracownicy, jak też studenci. Centrum Historii Politechniki Białostockiej zwraca się więc z prośbą o wsparcie kolekcji do wszystkich osób, których losy były związane z uczelnią: spędzili tu piękne lata, poznali przyjaciół i mentorów.

Część tych wspaniałych wspomnień została zapisana w pamiętnikach, uwieczniona na fotografiach lub w formie filmowej. Przekazane do Centrum Historii Politechniki Białostockiej mogą wnieść cenny wkład w kolekcję. Każdy dar zostanie opatrzony informacją o Darczyńcy oraz krótką historią przedmiotu.

Przykładowe obiekty, które mogą wzbogacić zbiory, to: fotografie, filmy, materiały piśmiennicze, indeks, praca dyplomowa, dziennik praktyk, cyrkiel, taśma miernicza, maszyna licząca, butelka, legitymacja związkowa, przydział pokoju w akademiku, karta biblioteczna, monit w sprawie książek, dyplom uznania, medal, gazeta.

Zbiórka przedmiotów będzie prowadzona w dniu Absolwentaliów, 22 czerwca, w godz. 12.00-16.00, na parterze budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Istnieje jednak możliwość spotkania także w innym terminie. W celu ustalenia indywidualnej daty przekazania daru należy skontaktować się pod adresem: centrumhistorii@pb.edu.pl lub tel. 85 746 93 18.

Zapraszamy serdecznie do wsparcia kolekcji Centrum Historii Politechniki Białostockiej!